Đèn Led Bugatti V2

15.800.000

Đèn led Bugatti V2 được phân phối chính hãng tại Panther4x4. Panther4x4 có rất nhiều ưu đãi cho khách hàng khi tới lắp đặt sản phẩm!

  • Sản phẩm cho ánh sáng tốt với 3 bi chính.
  • Dãy led phụ siêu đẹp.
  • Lắp đặt đơn giản trong 10 phút (Plug & Play) không độ chế hay đục đẽo bất kỳ chi tiết nào.
Đèn led Bugatti V2
Đèn Led Bugatti V2

15.800.000