KÈN SÒ DENSO

900.000

Kèn sò Denso, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản