Két lấy gió BRD

11.000.000

Sản phẩm két lấy gió đi kèm với ống Turbo

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng Thái Lan của thương hiệu BRD

Két lấy gió BRD

11.000.000