Két lấy gió BRD

11.000.000

Sản phẩm két lấy gió đi kèm với ống Turbo

Sản phẩm được nhập khẩu chính hãng Thái Lan của thương hiệu BRD