Kính HUD VIETMAP H1N

3.490.000

Tính năng:

  • Đồng bộ dẫn đường
  • Cảnh báo tốc độ giới hạn
  • Cảnh báo camera
  • Cảnh báo biển báo giao thông
  • Kết nối điện thoại Bluetooth
  • Nhiệt độ két nước
  • Điện áp xe
  • Theo dõi trạng thái xe
Kính HUD VIETMAP H1N

3.490.000