Lều dã ngoại SkyCamp Ikamper 3.0

  • Setup dễ dàng chie trong 1 phú
  • Thiết kế mang tính khí động học: Phù hợp cho mọi chiếc xe
  • Kích thước khi xếp: 140x217x33 cm
  • Kích thước khi mở: 329x257x122 cm
  • Độ dày nệm: 6,5 cm
  • Sức chứa 4 người