LOA PHÂN TẦN 2-WAY FOCAL 165 AS

Loa phân tần 2way Focal 165AS – thương hiệu Pháp