LỌC GIÓ K&N CHO FORD RANGER VÀ MAZDA BT-50

1.900.000

Lọc gió K&N E-0662 được thiết kế dành riêng cho các dòng xe Ford Ranger và Mazda BT50.