Mâm Black Rhino Caprock 18 inch (màu Matte Gunmetal)

  • SKU: 1895CPK-86140G12
  • Kích thước: 18×8.5
  • Hệ lỗ: 6×139.7
  • Offset: 0
  • Màu sơn: Matte Gunmetal