Mâm Black Rhino Grimlock 20 inch (màu Gloss Black)

  • SKU: 2015GRM-46140B12
  • Kích thước: 20×11.5
  • ET: -44
  • Hệ lỗ: 6×139.7
  • Màu sơn: Gloss Black