Mâm Black Rhino Guide 17 inch (màu Matte Black)

  • SKU: 1790GDE-06140M06A
  • Kích thước (Đường kính x bề rộng): 17×9
  • Hệ lỗ: 6×139.70
  • Offset: -10
  • Màu sơn: Matte Black