Mâm Black Rhino Ozark 17 inch (màu Matte Black)

  • SKU: 1795ZRK-86140M12
  • Kích thước: 17×9.5
  • Hệ lỗ: 6×139.7
  • Offset: -18
  • Màu sơn: Matte Black