Ốp bảo vệ cảm biến, ống dẫn nhiên liệu VICTOR cho Ranger Raptor 2023

1.900.000

Bộ ốp bảo vệ gồm:

  • Ốp bảo vệ lọc nhiên liệu
  • Ốp bảo vệ cảm biến
  • Ốp bảo vệ hộp điện
Ốp bảo vệ cảm biến, ống dẫn nhiên liệu VICTOR cho Ranger Raptor 2023

1.900.000