TỜI ĐIỆN WARN TABOR 12

24.500.000

Tời điện Warn Tabor 12 – xuất xứ USA – Sức kéo lên tới 5443kg