TỜI ĐIỆN WARN VR EVO 10 cáp cứng

20.085.000

Điện: 12V

Thương hiệu WARN, USA

Sức kéo: 5443 kg

Trọng lượng: 32.8 kg

Chiều dài dây cáp: 26 m (cáp thép 9.5mm)

TỜI ĐIỆN WARN VR EVO 10 cáp cứng

20.085.000