TỦ LẠNH DÃ NGOẠI ARB FRIDGE FREEZER DUNG TÍCH 60L

Tủ lạnh dã ngoại ARB Portable Fridge Freezer là một sản phẩm phù hợp với những chuyến Touring cho các Gia đình