TỦ LẠNH DÃ NGOẠI ARB FRIDGE FREEZER DUNG TÍCH 78L

Tủ lạnh dã ngoại ARB Fridge Freezer dung tích 78L – (Mã sản phẩm: 10800782) Made in Australia