Mâm Black Rhino Barricade 18 inch (Màu Gun Black)

9.500.000

  • Mã: 1890BCD006140G12
  • Kích thước: 18×9
  • Hệ lỗ: 6×139.7
  • Offset: 0
  • Màu sơn: Gun Metal
Mâm Black Rhino Barricade 18 inch (Màu Gun Black)

9.500.000