Mâm Black Rhino Barricade 18 inch (màu OD GREEN W/ BLACK ROCK GUARD)

9.500.000

  • Mã: 1890BCD006140N12
  • Kích thước: 18×9
  • Hệ lỗ: 6×139.7
  • Offset: 0
  • Màu sơn: OD GREEN W/ BLACK ROCK GUARD
Mâm Black Rhino Barricade 18 inch (màu OD GREEN W/ BLACK ROCK GUARD)

9.500.000