Mâm Black Rhino Mesa 17 inch (màu Matte Black)

  • SKU: 1785MSA006140F12
  • Kích thước: 17×8.5
  • Hệ lỗ: 6×139.7
  • Offset: 0
  • Màu sơn: Matte Black – MACHINED FACE