LED STEDI C-4 BLACK EDITION DIFFUSE

2.500.000

Sản phẩm Cube LED hoàn toàn mới từ STEDI Australia C-4. Đèn LED STEDI C-4 BLACK EDITION DIFFUSE 3 chùm sáng với hiệu suất vượt trội.