Mâm Black Rhino Avenger Beadlock 17 inch (màu Navy Blue)

11.500.000

  • Mã: 1785AVG006140U12
  • Kích thước: 17×8.5
  • Hệ lỗ: 6/139.7
  • Offset: 0
  • Màu sơn: Navy Blue
Mâm Black Rhino Avenger Beadlock 17 inch (màu Navy Blue)

11.500.000