Mâm Black Rhino Sandstorm 18 inch (màu Semi Gloss Black)

  • SKU: 1885SND006140M12A
  • Kích thước: 18×8.5
  • Hệ lỗ: 6×139.7
  • Offset: 0
  • Màu sơn: Semi Gloss Black