PULI CHUYỂN HƯỚNG TỜI ARB SNATCH BLOCK 9000K ULTRA LIGHT ( 10100020)

3.981.250

Được sản xuất từ ​​vật liệu cường độ cao, mật độ thấp, khối giật 9000kg mạnh mẽ nhưng nhẹ, khiến nó trở nên lý tưởng cho các mục đích cạnh tranh.

puli-chuyen-huong-toi
PULI CHUYỂN HƯỚNG TỜI ARB SNATCH BLOCK 9000K ULTRA LIGHT ( 10100020)

3.981.250