AMPLI HERTZ DPOWER1 1 KÊNH

Ampli Hertz DPower1 là bộ Âm ly 1 kênh Mono tiêu chuẩn dành cho mọi dòng xe