Broquet IN-LINE TOP FUELLER 60

19.326.000

Broquet IN-LINE TOP FUELLER 60  được thiết kế lắp đặt trên xe máy xăng có công suất động cơ dưới 300 mã lực

Máy Deisel có công suất động cơ dưới 175 mã lực

Broquet IN-LINE TOP FUELLER 60

19.326.000