Broquet IN-LINE TOP FUELLER 80

29.766.000

Broquet IN-LINE TOP FUELLER 80 là chất xúc tác nhiên liệu được thiết kế lắp đặt trên xe máy xăng có công suất động cơ dưới 400 mã lực

Máy Deisel có công suất động cơ dưới 250 mã lực

Broquet IN-LINE TOP FUELLER 80

29.766.000