Broquet IN-LINE BOOSTMASTER 50

15.994.000

Broquet IN-LINE BOOSTMASTER 50 được thiết kế lắp đặt trên xe máy xăng có công suất động cơ dưới 250 mã lực

Máy Deisel có công suất động cơ dưới 150 mã lực

Broquet IN-LINE BOOSTMASTER 50

15.994.000