Pô đơn HKS cho Ford Ranger 2023

15.800.000

  • Nhà sản xuất: HKS – Japan
  • Made in Thái Lan
  • Đường ống 60mm
  • Đuôi Carbon 118mm
  • Độ ồn HKS: 82.6dB
  • Độ ồn nguyên bản: 80.4dB
  • Sử dụng cho: Ford Ranger Next Gen
Pô đơn HKS cho Ford Ranger 2023

15.800.000