TỜI ĐIỆN WARN TABOR 12-S

27.500.000

Tời điện Warn Tabor 12S– xuất xứ USA – Sức kéo lên tới 5443kg