XENON PHILIPS STANDARD D2S – 4300K

Bóng Xenon Philips Standard 4300K chân D2S (Made in Germany)

Chất lượng chính hãng