Sub hơi Focal cho Ford Everest 2023

26.000.000

Gói nâng cấp gồm:

  • Subwoofer 𝗙𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗦𝘂𝗯 𝟭𝟬 𝗦𝗹𝗶𝗺
  • Amply 𝗙𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗙𝗗𝗦 𝟭.𝟯𝟱𝟬
  • Thùng sub thiết kế vào vị trí zin của xe.
Sub hơi Focal cho Ford Everest 2023

26.000.000